SMSAgent - vzdálený přístup prostřednictvím sítí GSM s využitím SMS

Systém SMSAgent vám pomocí SMS umožní přistupovat k datům Vašeho podnikového informačního systému, případně kontrolovat stav jiných důležitých systémů (databázových serverů, www serverů apod.). Jste-li se svým mobilním telefonem v dosahu GSM signálu, máte nad svým informačním systémem plnou kontrolu.

Jak lze SMS komunikaci využít

Systém SMSAgent nabízí několik základních způsobů využití:

Vzdálený přístup k informacím (datům)
Odesláním jediné SMS zprávy můžete okamžitě zjistit libovolnou informaci, která je obsažena v podnikovém informačním systému. Systém SMSAgent Váš dotaz příjme, zpracuje s využitím údajů (SQL dotazů) zadaných administrátorem a odešle zpět na Vaše mobilní číslo odpověď. Je-li Váš SMS požadavek pro systém nesrozumitelný, je Vám odeslána zpráva s nápovědou případně požadovaná správná struktura SMS dotazu. Obchodní zástupci mohou tedy například ihned zjistit informaci o zákaznících, se kterými jednají když nejsou v dosahu firemního IS. Manageři společnosti mohou získat okamžitou a přesnou informaci bez nutnosti ověřovat tyto skutečnosti telefonicky.
Stálá kontrola důležitých firemních systémů
Součástí systému je modul umožňující pravidelnou kontrolu důležitých systémů. V okamžiku, kdy je zjištěn libovolný problém, je určeným pracovníků ihned odeslána SMS. Kontrola je prováděna v nastavených intervalech prostřednictvím externích aplikací, SQL dotazů nebo internetových dotazů na libovolný WWW server.
Efektivní, rychlá a automatická komunikace se zákazníky
SMSAgent je vybaven speciálním modulem pro SMS komunikaci s firemním okolím. Je schopen odesílat vybraným (registrovaným) zákazníkům aktuální informace přesně dle Vašich požadavků. Jste schopni například zesílit účinnost své inzerce pouhým přidáním SMS čísla, na kterém si mohou Vaši potenciální zákazníci vyžádat detailní informace o Vašich produktech.
SMS komunikace mezi skupinami pracovníků
Systém umožňuje pohodlné odesílání SMS zpráv celé skupině vybraných pracovníků. Lze tedy například jednoduše oslovit všechny nepřítomné zaměstnance důležitým sdělením.
SMS marketing
Systém je ideální pro nasazení do oblastni mobilního marketingu. Umožňuje také pořádání nejrůznějších SMS soutěží a her. Lze jej využít i k reklamním účelům a například pravidelně oslovovat registrované uživatele zasíláním akčních nabídek apod.

Využití systému je velmi široké a lze jej samozřejmě nasadit i do oblastí, které zde nejsou zmíněny. Systém lze využít například i v oblasti zábavy. Příkladem může být nasazení systému SMSAgent při realizaci projektu Mojelogo. (mojelogo-info)

Bezpečnost a spolehlivost systému SMSAgent

SMSAgent je dodáván s GSM moduly společnosti SIEMENS, které se vyznačují velmi vysokou spolehlivostí. Bezpečnost komunikace je postavena na naprosto spolehlivé autentizaci (a následného logování) telefonních čísel, ze kterých přicházejí požadavky ke zpracování. SMSAgent vyřizuje pouze požadavky z čísel, které jsou systémem povoleny. Jednotlivým uživatelům jsou přiřazovány úrovně přístupových práv pro využití jednotlivých funkcí systému.


Úvodní strana